Çıktılar

This post is also available in: English (İngilizce) ქართველი (Gürcüce) Română (Rumence) Български (Bulgarca)

~

Genel olarak, deniz çöpü kıyı şeridi boyunca ve bölge boyunca akıntılarla dağılır. Türkiye’de artan çevresel problemler ile birlikte deniz çöpü sorununa özel özen gösterilmeye başlandı. KTÜ- Deniz Bilimleri Fakültesi kurumsal olarak Türkiye’nin Karadeniz kıyılarındaki deniz çöpü çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Eylül 2004’te ilk deniz çöpü araştırması KTÜ, yerel yönetimler ve STK’lar (Çevresel Kültürel Girişimciler Derneği, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği) ile birlikte UNDP-GEF hibesi ile başlatıldı.

Eylül 2015’te KTÜ, Doğu Karadeniz kıyılarında deniz biyoçeşitliliği ve deniz çöpü üzerine bir araştırma gerçekleştirildi. Bu projelerin sonuçları, deniz çöplerinin boyutlarını ve kirlenmiş büyük deltalar, balıkçı limanları ve küçük barınaklar etrafındaki birikimlerini gösterdiği için oldukça çarpıcıdır.

Genel olarak KTÜ-DBE olarak deniz çöpleri ile yapılan çalışmalardan kısaca bahsedildikten sonra LitOUTer projesinde deniz çöpü ve kaynakları açısından birçok soruya cevap vermiş olacağız.

  • Nehirlerden gelen katı atık oranını netleştirmek,
  • Farklı kaynaklardan( örneğin; nehirler, balıkçılık ve balık çiftlikleri, turizm, gemicilik, endüstri) gelen baskıların derecesini belirlemek,
  • Görsel ve işitsel-görsel materyalleri kullanarak kamuoyunu ve karar vericileri bilinçlendirmek, web tabanlı kaynaklar, kitle/sosyal medya kampanyaları, toplantılar, sempozyum ve anketler,
  • Ev kadınlarını daha fazla toplama ve geri dönüştürme işlemleri için evde çöpleri (kağıt, cam, plastik, teneke gibi türleri markalayarak) ayırmaya ikna etmek,
  • Organik atıkların küçük bahçelerinde gübre olarak kullanılmasının faydalarını öğretmek,
  • Belediyeleri, ayrılmış çöp toplama ve geri dönüşüm tesislerine aktarmaya başlamak için koordine etmek,
  • Çevreyi ve geleceği kurtarmakla sorumlu yeni nesiller yetiştirmek.

Planlanan faaliyetlerden beklenen sonuçlar, hassas çevreyi iyi duruma dönüştürerek ortak eylemleri uygulamak için koordinasyon içinde deniz çöpünün ortaklaşa azaltılması, bu sayede Karadeniz insanlarının refahını ve havza boyunca yaşayan kaynaklar için sürdürülebilir ekosistemi iyileştirmek için faydalı olacaktır.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations