Amaçlar

This post is also available in: English (İngilizce) ქართველი (Gürcüce) Română (Rumence) Български (Bulgarca)

Karadeniz kırılgan bir deniz ortam olmasına ragmen ülkeler kirleticilerini/atıklarını/çöplerini nehir havzalarına atmaya devam etmektedir. Tüm Karadeniz kıyılarını dönen akıntılar (Rim Current) sayesinde çöpler bir kıyıdan diğerine bir ülkeden diğer ülke kıyılarına taşındığı için tek bir ülkeden gelen bir çözümün hiçbir değeri yoktur. Bu yaklaşımla, dört kıyı ülkesi bu proje kapsamında Karadeniz’e çöp boşaltımını azaltmaya yönelik kalıcı çözümü geliştirmek için sınır ötesi işbirliği içinde çalışacaktır. Biz ortaklar olarak “ÇÖPLER DIŞARI” ”LITTER OUT” un Karadeniz ortamı için bir hayal olmadığına inanıyoruz. Tüm ortaklar, Karadeniz’i korumaya yönelik mevcut araçların, programların ve girişimlerin etkinliğini test edecektir. Her ortak ülke, kıyıda ve nehir havzası boyunca kıyıdan yaklaşık 50 km içeride karasal bölgelerinde çalışacaktır.

Proje uygulama süresi boyunca, ortaklar kendi alanlarını şu şekilde analiz edeceklerdir;

  • Atık toplama tesisleri
  • Toplanan katı atık miktarı (sorumlu kurumdan alınan veriler)
  • Kıyı bölgelerinde eğitim ve çöp toplama faaliyetleri (örnekleme alanlarında tüm ortakları dahil ederek)
  • Araştırma gemilerinde (Türkiye ve Bulgaristan kıyılarında) eğitim ve çöp toplama faaliyetleri
  • Paydaşların bilinçlendirilmesi ve proje çıktılarının aktarılabilirliği için çalıştaylar, toplantılar, anketler (projenin başında ve sonunda iki kez), sempozyum

Bilim adamları ve karar vericiler deniz çöpünün kaynaklarının ne olduğunu bilirler, diğer yandan halk, kırsal kesimde yaşayanlar, öğrenciler çöp atıldığında ne olacağını ve çevrelerine ve yaşamlarına olan olumsuz etkilerininin farkında olmayabilirler. Aynı zamanda kıyıdan 50 km içeriden yaşayan halk, katı atıklarının akış veya atmosferik ulaşımla denize nasıl ulaşabileceğini konusunda bilgi sahibi değildir. Projede birçok vektör içeren çöp taşıma yolları gösterilecektir. Proje kapsamındaki aktiviteler ile, deniz çöpünün azaltılması için çok önemli bir adım olan paydaşların farkındalığı artırılacaktır. Nehirler boyunca taşınan ve nihayet deniz havzasına ulaşan bilinçsiz atılan ve / veya kontrolsüz atılan katı atıkların farkına varacaklardır.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations