Faydalar

This post is also available in: English (İngilizce)

Proje ekibi, hedef paydaş gruplarının projenin sonunda çöpün yolculuğu hakkında fikir sahibi olacağına inanmaktadır. Aynı şekilde, projenin proje alanındaki yerel halka ve projenin dijital ortamını / portalını ziyaret eden diğer kişilere de çok faydası olacaktır.

Birçok ulusal ve uluslararası kuruluş deniz çöpünün ne olduğunu tanımlamaktadır? UNEP’e göre: “Deniz çöpü, deniz ve kıyı ortamında atılan, bertaraf edilen veya terk edilen kalıcı, üretilmiş veya işlenmiş katı maddeler olarak tanımlamaktadırdir. Biz de Çöp’ü “Bir amaç için üretilen ve artık kullanılmayan şey“ olarak tanımlayabiliriz. Denize ulaşırsa “deniz çöpü” olarak adlandırılır. Bu aşamada insanoğlu çok önemli bir karar vermek zorunda! “Çöpü ya geri dönüştürmeli yada deniz altında birikmesine izin vermeil” Bu insanın karar vermesi gereken en önemli ikilem. Çöpün anlamını net bir şekilde anladıktan sonra, Proje paydaşları olan komşuların işbirliği ile de bir çözüm bulabiliriz. Proje ortakları Karadeniz ve katı atık kirliliği konusunda bilgi ve deneyime sahiptirler. Hedef grupların sosyal, kültürel, refah durumu açısından dört ülkenin çöplerinin türü ve miktarı analiz edilecektir. Bir sonraki adımda, farklı hedef grupların eğitimi için farklı bilinçlendirme materyalleri ve eğitim yöntemleri seçilecektir. Diğer taraftan, kültürel farklılıkların deniz çöpü kirliliğini en aza indirmek için tepkileri üzerinde bir etkisinin olup olmadığını öğreneceğiz. Bilgi ve maddi destek eksikliği ve ayrıca farklı sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle şu anda, deniz çöpü Karadeniz ülkeleri için gerçek bir sorundur. Toplama, ayırma ve geri dönüşüm sistemleri sorunu azaltmak ve çözmek için yeterli değildir.

Deniz çöpü sorunuyla mücadele konusunda halkın ve karar vericilerin farkındalığını artırmak için eğitim, öğretim ve bilgi hayati bileşenlerdir. Deniz çöpünün kaynakları, olası etkileri (öldürebilir, yaralayabilir, ağrıya neden olabilir, acı çektirebilir ve önemli ekonomik kayıplara neden olabilir) ve etkilerini kaynağında azaltmanın yolları hakkında eğitim/öğretim, birçok görsel malzeme ve yöntemle farklı düzeylerde etkili işbirliğini gerektirir. Proje paydaşları çöpün kaynağında ayrıştırılmasının daha sonraki aşamalarda çöp miktarının azaltılmasında çok önemli yararlarının olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Kaynağında ayrıştırılan çöplerin ekonomiye ve çevreye olan katkısı başarısı diğer tüm temizlik ve rehabilitasyon işlemlerinden daha ucuz, sürdürülebilir ve başarılı olacağı anlatılmalıdır.
Eğitim faaliyetleri erken yaşlarda evde başlamalı, daha sonra okullarda ve nihayet toplumda devam etmelidir. Çöp kirliliği ve bunların deniz ekosistemi ve insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda eğitim için en önemli hedef gruplarının çocuklar ve gençler olduğuna ve onlarla projenin başarı seviyesinin çok yüksek olacağına inanıyoruz.

Deniz çöpü sorununun önemi ve boyutları iyi bilinmesine rağmen, deniz çöpünün azaltılmasındaki temel zorluklar, siyasi isteklilik eksikliği, finansal ve teknolojik gereksinimler, bilinç eksikliği, paketleme gerektiren endüstriyel ürünlerin artması, yeterli toplama ve depolama kapasitesinin olmamasıdır. Katı atıkların oranı, Karadeniz ülkeleri çevresinde geri dönüşüm planlama tesisi yok / ya da çok az. Yıllar itibarıyla da sanayi ürünlerinin daha geniş ölçekte kullanılması ile birlikte çöp miktarı artmıştır.

Bu proje ne bilimsel olarak yaratıcı ne de dünyamızı sonsuza dek kurtarmak için yeni teknolojiler keşfetme konusunda iddialı, ancak bu proje, karadeniz deniz ortamımızı kurtarmak için deniz çöpünü azaltmak için komşularımızla ortak bir çalışmadır.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations