Obiective

This post is also available in: English (Engleză) Türkçe (Turcă) ქართველი (Georgiană) Български (Bulgară)

PRINCIPALELE OBIECTIVE GENERALE

Creșterea gradului de conștientizare al factorilor de decizie publici și locali este un punct crucial pentru reducerea, gestionarea deșeurilor marine și fluviale în zona de coastă, pe fundul mării și în transferul transnațional. Materialele vizuale și audiovizuale joacă un rol important în instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare și în campaniile cu factorii cheie relevanți. Animația si jucăriile pentru copii, pliantele, filmele, atelierele de creație și simpozioanele vor ajuta să explice publicului efectele deșeurilor în mediul marin. Modelul hidrodinamic GIS va ajuta la ințelegerea mișcării transfrontaliere a deșeurilor. Proiectul se concentrează în principal pe identificarea, gestionarea si diminuarea surselor de deșeuri si creșterea gradului de conștientizare al cetațenilor.

OBIECTIVE SPECIFICE

Creșterea gradului de conștientizare și al responsabilizării părților implicate pentru a reduce deșeurile marine. Organizarea de instruiri, întâlniri, interviuri, programe mass media, reuniuni la masa rotundă și seminarii, pliante, broșuri și postere pentru grupurile țintă de vârste diferite și niveluri sociale: filme de animație și jucării pentru copii, muncă de teren pentru studenți, factori de decizie locali și cetățeni, sondaje pentru colectare de date și model de aplicare GIS ușor de utilizat.

Stabilirea proporțiilor potențialelor surse de deșeuri marine. Există multe surse diferite ale deșeurilor marine. Stabilirea si gestionarea deșeurilor reprezintă primul pas pentru diminuarea, reducerea si reutilizarea unora dintre ele. Din punct de vedere strategic, reducerea și reciclarea deșeurilor la sursă este mai economică, nedăunătoare pentru mediu și mai ușor de gestionat de către autorități. Stabilirea surselor de deșeuri marine, metode de transport, fiecare țară va testa zona identificată pentru studiul de teren. Proporția surselor de deșeuri va fi încadrată.

Dezvoltarea de metode pentru diminuarea și stabilirea de strategii de eliminare a deșeurilor marine. Metodologii pentru reducerea deșeurilor marine trebuie stabilite de către autorități si demarate în zone rurale/locuințe. Datele de la instituțiile responsabile vor fi analizate cantitativ. Rezultatele acestei analize vor servi drept ghid pentru autoritățile locale în vederea îmbunătățirii metodelor de colectare alternativă (mai multe pubele, mașini de gunoi, îngroparea deșeurilor organice, reciclarea). Modelul de realizare va arăta zonele de acumulare a deșeurilor și ne va ghida să găsim soluții de indepărtare/reducere a deșeurilor solide.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations