DENİZ ÇÖPLERİ SEMPOZYUMU

This post is also available in: English (İngilizce)

DENİZ ÇÖPLERİ SEMPOZYUMU: ÇEVRE, EKOLOJİ VE SOSYAL YAŞAM KARADENİZ’DE DENİZ ÇÖPLERİ

Tarih: 31 Ekim-2 Kasım 2022
Yer: Prof. Dr. Osman Turan Konferans Salonu, KTÜ
Trabzon/TÜRKİYE

İletişim ve İrtibat:
Doç. Dr. Coşkun ERÜZ / 05333105849/ coskuneruz@gmail.com
Doç. Dr. Sercan EROL /05324961002 / sercerol@hotmail.com
Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ /05052512606 / ftellikarakoc@gmail.com

> SEMPOZYUM E-KİTABI

> SEMPOZYUM POSTER SUNUMLARI

~

Davet Mektubu

İletişim-Konular-Yazım Kuralları-Bilgilendirme 

Bilim ve Danışma Kurulu

PROGRAM

POSTER ŞABLONU

SÖZLÜ SUNUM

~

SEMPOZYUM KONULARI
1. Deniz Çöpü Kirliliğinin Kaynakları
• Makro Deniz Çöpleri (su, bentik, kıyı)
• Mikro litter ve Mikroplastik (su, bentik, kıyı)
2. Deniz Çöpü Konusunda Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları
• Çocuklar
• Yetişkin
• Eğitim materyalleri ve yöntemleri
3. Deniz Çöpüne İlişkin Mevzuat, İdari Durum Ve Uygulamalar
• Ulusal Düzenlemeler
• İdari ve kurumsal çalışmalar • Uluslararası Düzenlemeler
4. Deniz Çöpünün Ekolojik Etkileri
• Deniz Çöpünün Yaban Hayatı Üzerindeki Etkileri (memeliler, balıklar, kuşlar vb.)

• Habitat ve ekosistem kaybı
• Biyoçeşitlilik, üreme, beslenme üzerindeki etkisi
5. Deniz Çöpünün Ekonomik Etkileri
•Balıkçılık (balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği)

•Denizcilik faaliyetleri

• Turizm
• Eğlence aktiviteleri
6. Deniz Çöpünün Sosyo-Kültürel Etkileri
• Şehirler

• Köyler

Konuşmacılar -sunumlar
1. Açılışkonuşmaları
2. DavetliKonuşmacılar

3. Sözlüsunumlar
4. Poster sunumları

SUNUMLAR: İsteğe bağlı yüz yüze yada online sunum mümkündür.
NOT: Sempozyum dili İngilizcedir, simultane Türkçe ve İngilizce Tercüme yapılacak. Taslak Program ( ekte)

Kayıt Ücreti ve Özet
Sempozyuma katılım ücretsizdir.
Sempozyum organizasyon giderleri ( ulaşım ve konaklama hariç) , Karadeniz Havzası 2014-2020 Ortak Operasyonel Programı kapsamında CBC BSB tarafından ortak finanse edilen LitOUTer (BSB-785) projesi tarafından karşılanacaktır.

SEMPOZYUMA SÖZLÜ VE POSTER SUNUM GÖNDERİMİ:
Sempozyum sözlü ve poster bildirimleri genişletilmiş özet olarak, aşağıda verilen formatta , genişletilmiş özet olarak hazırlanarak dijital sempozyum kitabı olarak basılacaktır.

Tüm gönderimler mail ile yapılacaktır. Gönderiler için mail; litouterprojecteu@gmail.com

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET YAZIM KURALLARI:

ÖZET (11 Yazı Boyutu, kalın, tamamı büyük, ortalanmış) – Özet, max. 100 kelime ve 10 punto, Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralıklı. Amaçlar, yöntemler ve bulgular bu bölümde özetlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bu bölümde eserle ilgili anahtar sözcükler belirtilir. Söz konusu bölüm, 10 punto ile yazılmış ve noktalı virgülle ayrılmış en fazla 5 kelime içermelidir.

1. GİRİŞ (Başlık Times New Roman, 12 punto, kalın)

Genişletilmiş özetler, özetin altında çalışmanın kısa içeriğini kapsayacak şekilde ve tam metinden daha kısa bir biçimde yazılmalıdır. Genişletilmiş özetin alt başlıkları, özet ve anahtar kelimeler, giriş, yöntem, sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Genişletilmiş özet, Times New Roman yazı tipinde, tek satır aralığında ve 11 punto büyüklüğünde yazılacaktır. Genişletilmiş özetler, bildiri içeriğini, dolayısıyla söz konusu çalışmanın hazırlık aşamasını açıklayan bir yapıda olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları A4 sayfa boyutuna göre oluşturulmuş olup sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm genişliğindedir. Satır sonları sağa hizalanmalı ve hece ayrımı yapılmamalıdır. Genişletilmiş özetler kaynaklar dahil 1 sayfayı geçmemeli ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
2. MATERYAL VE YÖNTEMLER

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

4. REFERANSLAR

 

BİLİM ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ (Türkiye)

Doç. Dr. Coşkun ERÜZ (Türkiye)

Prof Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU (Türkiye)

Prof. Dr. Violin RAYKOV (Bulgaria)

Dr. Marian PAIU (Romania)

Ms. Emma GILEVA (Bulgaria)

Dr. Elena STOICA (Romania)

Mr. David TSISKARIDZE (Georgia)

Doç.. Dr. Ülgen KOPUZ (Türkiye)

Dr. Leyla TOLUN (Türkiye)

Araştırmacı Hakan ATABAY (Türkiye)

Prof. Dr. Nigar ALKAN (Türkiye)

Prof. Dr. Levent BAT (Türkiye)

Prof. Dr. Sezginer TUNCER (Türkiye)

Prof. Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN (Türkiye)

Prof. Dr. Nüket SİVRİ (Türkiye)

Prof. Dr Ahmet Erkan KIDEYŞ  (Türkiye)

Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU (Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa YÜCEL (Türkiye)

Doç. Dr. Elitsa Petrova Pavlova (Bulgaria)

Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi. Olgaç GÜVEN (Türkiye)

Prof. Dr. Kadir SEYHAN (Türkiye)

Prof. Dr. Hacer SAĞLAM (Türkiye)

Doç. Dr. Koray ÖZŞEKER (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Yahya TERZİ (Türkiye)

Prof. Dr. Dilek BEYAZLI (Türkiye)

Dr. Dimitar DIMITROV Bulgaria)

Doç. Dr. Brindusa CHIOTOROIU (Romania)

Dr. Valeria ABAZA (Romania)

 

KOORDİNASYON KURULU

Doç. Dr. Coşkun ERÜZ (Türkiye)

Doç. Dr. Sercan EROL (Türkiye)

Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ (Türkiye)

Prof Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU (Türkiye)

Prof. Dr. Violin RAYKOV (Bulgaria)

Dr. Angelica PAIU (Ramania)

Ms. Emma GILEVA (Bulgaria)

Dr. Elena STOICA (Romania)

Mr. David TSISKARIDZE (Georgia)

 

ORGANİZASYON KURULU

Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ

Doç. Dr. Coşkun ERÜZ

Doç. Dr. Sercan EROL

Neira Purwanty ISMAİL

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations