Proje Çalıştayımız Düzenlendi

TEK BİR DÜNYA, TEK BİR KARADENİZ VAR

KİRLETMEYE, ATIKLARLA DOLDURMAYA HAKKIMIZ YOK. LÜTFEN ATMA!

AB Karadeniz İş Birliği Programı kapsamında, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi olarak liderliğini yaptığımız LitOUTer Projesi’nin Ortaklar ve Paydaşlar Çalıştayı 7-8 Ekim 2021 tarihinde Trabzon da gerçekleştirildi.

Karadeniz’de her yıl gittikçe artan hem çevre ve hem de halk sağlığını tehdit eden DENİZ ÇÖPLERİ sorunu konusunda toplumun her kesiminin farkında kılınarak doğaya atılan ve karışan katı atıkları azaltma amacıyla hazırlanan projenin 1. yılında elde edilen sonuçlar ve tespit edilen sorunlar paylaşıldı ve irdelendi.

“ATMA” sloganının “ATMIYORUM” sloganına dönüşmesi nihai hedefi için izlenmesi gereken yol haritası tartışıldı.

%80’e yakını petrol türevli, başta plastik olan maddelerden oluşan ve denize taşınan ya da atılan katı atık DENİZ ÇÖPLERİ; 500 yıla kadar varlığını sürdüren, her geçen yıl miktarı artan bir sorundur. Deniz çöplerinin yarattığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilik, denizden avlanan ve besin olarak tüketilen balıklar aracılığı ile tekrar insana dönmektedir.

Okyanuslara her yıl 8 milyon tona yakın plastik deniz çöpü taşınmakta ve 100-200 milyon tonu okyanus ve denizlerde dolaşmaktadır. Akdeniz’de yapılan çalışmalar, çöp sayısının balık sayısından fazla olduğunu göstermektedir. Sorun büyük olmakla birlikte gittikçe daha da büyümektedir. Trabzon ve çevresindeki kıyı ve akarsulardan, her yıl 3-6 bin ton plastik ağırlıklı çöp Karadeniz’e taşınmaktadır. Sorun başka yerde değil bizim denizimizde olmakla birlikte sorunun kaynağı başkası değil Karadeniz çevresinde yaşayan insanlardır.

LitOUTer Proje Çalıştayı’nda; anaokulundan, üniversiteye, kamu kurumundan, cami cemaatine, kız çocuktan nineye toplumun her kesimine nasıl ulaşılabileceği ve sorunun kaynağında toplumdaki bilinç eksikliğinin çözümü sürecinde, kişilerde “ATMIYOR, ATTIRMIYORUM”  algısı yaratmak için gerekli olan proje teknikleri ve materyalleri irdelendi.

Çalıştayın 1. Gününde, proje ortaklarının Temmuz 2020-Temmuz 2021 döneminde yapmış oldukları çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, Çevre İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Sıfır Atık, Deniz Çöpleri Çalışmaları, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okullarda Yürütülen Katı Atık Azaltımı”, “Geri Dönüşüm” vb. çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi TRABRİKAP Evsel Katı Atık Entegre Ayrıştırma, Enerji Üretim Tesisi, Sürmene İlçe Müftülüğü sunumu ile İslam Dini Ve Diğer Semavi Dinlerde Çevre Ve Doğal Varlıklara Saygı Ve Korumanın Önemi başlığı aktarıldı. Deniz Ticaret Odası ve TURMEPA temsilcisi tarafından Karadeniz ve diğer denizlerde yapılan çalışmalar aktarıldı.

Yine çalıştayın 1. gününde kıyıdan, akarsulardan denize boşalan ve akıntılarla taşınıp dalgalarla kıyıya atılan atıkların cinsi, miktarının farkındalığı için çalıştay katılımcısı 50 kişi ile birlikte Yalıncak Belediyesi plajında Deniz Çöpü-Katı Atık Toplama Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 30 kg. deniz çöpü toplandı. Yapılan tespitte, atıkların %81’inin plastik atıklardan oluştuğu belirlendi.

Çalıştayın 2. gününde, proje paydaş okullardan olan Sürmene Ş.K. M.H. Safitürk İlkokulu öğrencileri tarafından öğretmenleri koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olan “Karadeniz Kirlenmesin” konulu, Resim Sergisi kapsamında; kitap ayracı, özel dizayn deniz çakılları, Karadeniz ekosistemini temsilen özel tasarım küçük şişe tasarımları, çöp adamlar, deniz kirliliğini gösteren çalışmaların sergilendi. Daha sonra Bulgar, Romen ve Gürcü proje ortakları ve Trabzon’dan katılan paydaş temsilcileri ile birlikte Deniz Bilimleri Fakültesi ziyaret edildi. Ziyaret sonrası Trabzon-Rize Ortak Entegre Katı Atık Bertaraf Ve Enerji Üretim Tesisi gezilerek yapılan ve yapılması düşünülen çalışmalar konusunda bilgi alındı.

2022 yılı sonuna kadar devam edecek olan LitOUTer Projesi’nde nihai hedef; Deniz çöplerinin taşınımı, birikimi ve bu durumun ekosistem ve insan sağlığına etkileri konusunun, toplum sorunlarının bir parçası olmaktan çok çözümün bir parçası olması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Trabzon Mercure Otel’de gerçekleştirilen çalıştay programına; proje yürütücüsü KTÜ Ekibi, Gürcü, Bulgar ve Romen proje ortak kurumların uzmanları, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Uzmanları, Trabzon Valisi, KTÜ Rektör Yardımcısı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konu ilgili şube ve Uzmanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Yardımcıları ve Uzmanları, Tarım İl Müdürü ve Uzmanları, Sağlık İl Müdürü, Yardımcıları ve Uzmanları, Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanı ve Uzmanları, TISKİ Şube Müdürü ve Uzmanları, Sürmene Belediye Başkanı, Yardımcısı ve Uzmanları, Milli Parklar Şube Müdürü ve Uzmanı, Sürmene Milli Eğitim Müdürü, Ş.K. M.H. Safitürk İlkokulu Müdürü ve Öğretmenleri, Sürmene Müftü Yardımcısı ve İmamlar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Deniz Ticaret Odası ve TURMEPA Trabzon Temsilcisi, Trabzon Liman İşletme Müdürü, Feminart Derneği Başkanı ve Üyeleri, DOĞA Tarih Derneği Üyeleri, TISAD Turizm Derneği, projeyi takip eden kanaat önderleri, Muhtarlar ve Basın Mensupları katılım sağladı. Kendilerine deniz çöplerinin azaltılması konusunda verdikleri destek ve katkı için teşekkür ederiz.

      

      

      

      

     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations