Резултати

This post is also available in: English (Английски) Türkçe (Турски) ქართველი (Грузински) Română (Румънски)

По принцип морските отпадъци се разпространяват от течения по крайбрежието и в целия регион. След като морските отпадъци бяха отчетени като проблем за околната среда, в Турция се обърна специално внимание върху тях. В институционален план вниманието беше насочено към бреговата зона на Турция. През септември 2004 г. стартира първото изследване на морските отпадъци, проведено съвместно между Черноморския технически университет, местните власти и неправителствени организации (Асоциация на екологичните културни предприемачи, Общество за защита на природните и исторически ценности) с помощта на ГЕФ-ПРООН. През септември 2015 г. Черноморският технически университет проведе проучване относно морското биологично разнообразие и морските отпадъци в източното турско черноморско крайбрежие. Резултатите от тези проекти са твърде тревожни, тъй като показват размерите на замърсяването с морски отпадъци и техните натрупвания около големи речни делти, риболовни пристанища и малки заслони. След изпълнението на настоящия проект партньорите очакват да: – изяснят степента на изхвърляне на твърди отпадъци от реките; – да определят степента на натиск от различни източници (т.е. реки, риболовни и рибни стопанства, туризъм, корабоплаване, промишленост); – да повишат информираността за обществеността и отговорните институции, като използват визуални и аудио-визуални материали, уеб базирани източници, кампании и интервюта за масови / социални медии, срещи, симпозиуми и проучвания с анкети и др.; – да убедят домакините да събират разделно отпадъците (хартия, стъкло, пластмаса, и др.) у дома за по-нататъшна обработка и рециклиране; – да информират за ползите от компостиране на органичните отпадъци, за да бъдат използвани в градинарството; – да координират общините, за да започнат разделно събиране и превоз на отпадъци в заводи за рециклиране; – да образоват младите поколения, отговорни за спасяването на природата и бъдещето. Очаквано резултатите от планираните дейности ще допринесат за подобряване на благосъстоянието на населението от Черноморския регион и за устойчивостта на екосистемата в целия морски басейн чрез сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци и координирани общи действия в подкрепа на крехкото екологично равновесие.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations